Βιωματικό Εργαστήριο για τη Διαχείριση του Άγχους των Εξετάσεων

Το εργαστήριο απευθύνεται αποκλειστικά σε μαθητές λυκείου. Ολοκληρώνοντάς το οι μαθητές θα είναι σε θέση να:

καταλαβαίνουν τα δυσάρεστα συναισθήματά τους
καταλαβαίνουν τις αρνητικές σκέψεις που κάνουν & πώς τους επηρεάζουν
διαχειρίζονται με εποικοδομητικούς τρόπους τη συμπεριφορά τους
μάθουν έναν πιο αποδοτικό τρόπο διαχείρισης του χρόνου τους
ενισχύουν τον εαυτό τους θετικά
μάθουν να χαλαρώνουν
Το εργαστήριο θα διεξαχθεί με ανώτατο αριθμό ατόμων στα 8 άτομα και γι’ αυτό είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής. Η διάρκεια του εργαστηρίου είναι 5 ώρες και κάθε μαθητής θα λάβει ένα εγχειρίδιο με το ψυχοεκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί στο εργαστήριο.