Ε: Ποιες ηλικίες παιδιών αφορά το πρόγραμμά σας;
Α: Καθώς το Μοντέλο Gordon είναι μια σειρά δεξιοτήτων επικοινωνίας, αφορά παιδιά όλων των ηλικιών. Βεβαίως, ειδικές τροποποιήσεις πρέπει να γίνουν για τα παιδιά που δεν έχουν φτάσει ακόμα στο λεκτικό στάδιο. Το βιβλίο «Τα Μυστικά του Αποτελεσματικού Γονέα» συμπεριλαμβάνει μεθόδους ακρόασης παιδιών που είναι πολύ μικρά για να μιλήσουν, καθώς και τρόπους επικοινωνίας των γονεϊκών αναγκών σε παιδιά πολύ μικρά για να καταλαβαίνουν τις λέξεις.
Όσο πιο νωρίς αρχίσουν οι γονείς να χρησιμοποιούν το Μοντέλο Gordon, τόσο πιο εύκολο θα τους είναι να το χρησιμοποιούν, καθώς τα παιδιά θα μεγαλώνουν.

Ε: Πρόκειται για μια επιτρεπτική προσέγγιση;
Α: Όχι, καθόλου. Όταν οι γονείς αφήνουν τα παιδιά να κάνουν ό,τι θέλουν (και δεν φροντίζουν να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες), τα παιδιά μεγαλώνοντας γίνονται ανεύθυνα, αναίσθητα και αδιάφορα προς τις ανάγκες των γονέων τους αλλά και των υπόλοιπων ανθρώπων. Παιδιά που έχουν μεγαλώσει με τέτοιον τρόπο συχνά δεν είναι πολύ συμπαθή στους συνομηλίκους τους και βιώνουν μη ικανοποιητικές και ρηχές σχέσεις. Ακόμα χειρότερα, οι γονείς υποφέρουν και απομακρύνονται από τα παιδιά τους, όταν αυτά γίνονται έτσι.
Επειδή το Μοντέλο Gordon με τη χρήση των δεξιοτήτων εξαλείφει την ανάγκη να είναι οι γονείς ελεγκτικοί και απολυταρχικοί, συχνά παρερμηνεύεται ως επιτρεπτική προσέγγιση. Το μυστικό του Μοντέλου Gordon είναι πως πρόκειται για μια μέθοδο επίλυσης συγκρούσεων που δίνει την ευκαιρία στους γονείς και τα παιδιά να ικανοποιούν ταυτόχρονα τις ανάγκες τους. Η διαφορά με άλλα προγράμματα ανατροφής παιδιών είναι πως, όταν τα παιδιά συμπεριφέρονται με τρόπους που παρεμποδίζουν την ικανοποίηση των γονεϊκών αναγκών, το Μοντέλο Gordon συνιστά τη χρήση Μηνυμάτων-εγώ, έτσι ώστε τα παιδιά να αλλάζουν οικειοθελώς τη συμπεριφορά τους.

Ε: Είναι δύσκολο να μάθει κανείς το Μοντέλο Gordon;
Α: Όχι. Οι έννοιες του προγράμματος είναι απλές και υπακούουν στην κοινή λογική. Οι δεξιότητες της ακρόασης (Ενεργητική ακρόαση) και της αντιπαράθεσης (Μηνυμάτων-εγώ) απαιτούν εξάσκηση. Μόλις όμως βιώσετε πόσο αποτελεσματικές είναι στο να βοηθούν τα παιδιά όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα, και να επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους, θα αποκτήσετε το κίνητρο για να συνεχίσετε την προσπάθεια.

Ε: Πώς μπορώ να καταλάβω αν το πρόγραμμα θα έχει αποτέλεσμα για εμένα;
Α: Το Μοντέλο Gordon έχει χρησιμοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία από γονείς παιδιών διαφορετικών ηλικιών, εισοδημάτων και κουλτούρας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι είναι εφαρμόσιμο σε όλους. Υπάρχουν όμως δύο βασικά στοιχεία που προαπαιτούνται για να επιτύχει το πρόγραμμα:
• Να είστε πρόθυμοι να το δοκιμάσετε, και
• Να δεσμευτείτε ότι θα εφαρμόσετε τις δεξιότητες που θα μάθετε.

Όταν οι γονείς εφαρμόζουν για πρώτη φορά την Ενεργητική ακρόαση, οι περισσότεροι εκπλήσσονται από την απλότητα και την αποτελεσματικότητά της. Στη συνέχεια, αυτό τους δίνει το κίνητρο να συνεχίσουν να παρακολουθούν το υπόλοιπο πρόγραμμα.

Ε: Είναι το μοντέλο συμβατό με τις διδαχές της θρησκείας;
Α: Απολύτως. Θρησκευτικοί οργανισμοί πολλών δογμάτων στις ΗΠΑ και σε πολλές άλλες χώρες παρέχουν Εργαστήριο Αποτελεσματικού Γονέα. Εξάλλου, το Μοντέλο έχει χαρακτηριστεί ως εφαρμογή του χρυσού κανόνα: «Κάνε στους άλλους αυτό που θα ήθελες να κάνουν εκείνοι σε εσένα».