Είναι γεγονός πως όλες οι σχέσεις περνάνε μέσα από δοκιμασίες στο χρόνο. Συγκατοίκηση, ο ερχομός ενός παιδιού, δυσκολίες ή απαιτήσεις στην εργασία του ενός ή και των δυο, προβλήματα και συγκρούσεις με τις οικογένειες του ζευγαριού είναι μερικές από αυτές.
Μέσα από την συμβουλευτική το ζευγάρι καλείται να ανακαλύψει και πάλι τα εφόδια της σχέσης του, να κατανοήσει το κάθε μέλος τους ιδιαίτερους τρόπους με τους οποίους διευκολύνει ή δυσχεραίνει την επικοινωνία μέσα στη σχέση, να αναγνωρίσει ανάγκες που έχουν παραγνωριστεί ή καλύπτονται πίσω από δυσλειτουργικούς τρόπους απαίτησης της κάλυψης τους και να συνεργαστεί για το καλύτερο δυνατό συμφέρον της σχέσης του.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί το ζευγάρι να χρειάζεται καθοδήγηση για να χωρίσει με έναν πιο ομαλό και συνειδητοποιημένο τρόπο, να βοηθηθεί για να διαχειριστεί τις οικογενειακές σχέσεις, αλλά και να μπορέσει να υποστηρίξει τα παιδιά, αν υπάρχουν.