Κόστος Συμμετοχής

250€ για έναν γονέα
440€ για ζευγάρια
(συμπεριλαμβάνεται το απαραίτητο έντυπο υλικό* και ο ΦΠΑ)

(*) Το βιβλίο “Τα Μυστικά του Αποτελεσματικού Γονέα” και το τετράδιο ασκήσεων

Διάρκεια

Το εργαστήριο διαρκεί συνήθως συνολικά 30 ώρες και διεξάγεται σε 10 τρίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις.

Θα πραγματοποιούνται τρεις κύκλοι το χρόνο που ΘΑ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ Οκτώβριο, Ιανουάριο και Απρίλιο) και θα είναι απογευματινοί 19:00-22:00.

Τρόπος Διεξαγωγής

Τα Εργαστήρια Αποτελεσματικού Γονέα λαμβάνουν χώρα σε μικρές ομάδες γονέων και αποτελούνται από σύντομες διαλέξεις, επιδείξεις, ομαδικές και ατομικές εργασίες, εγχειρίδιο ασκήσεων, εναλλαγή ρόλων και συζητήσεις σε μικρές ομάδες.

Σε κάθε συμμετέχοντα δίδεται πλήρες ενημερωτικό υλικό, που περιλαμβάνει το βιβλίο «Τα Μυστικά του Αποτελεσματικού Γονέα», το αντίστοιχο Εγχειρίδιο ασκήσεων, ένα αντίγραφο των Πιστεύω του Dr. Gordon. Με το πέρας των εργαστηρίων, χορηγείται το Πιστοποιητικό συμμετοχής.