Αρκετοί από εμάς έχουμε μια αυστηρή, επικριτική και απαιτητική πλευρά σε σχέση με το πώς πρέπει να γίνονται τα πράγματα στη ζωή μας. Πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε, τι πρέπει να έχουμε πετύχει και μέχρι πότε, πώς πρέπει να κινούμαστε στην καθημερινότητά μας, πώς πρέπει να ολοκληρώνουμε τις εργασίες μας και ούτω καθεξής. Το παρακάτω βίντεο περιγράφει με συγκινητικό τρόπο το πόσο επιζήμια μπορεί να γίνει αυτή η επικριτική πλευρά σε δύσκολες περιόδους της ζωής μας,  αν πιστεύουμε τα λόγια της και δεν της απαντάμε με τον κατάλληλο τρόπο.