Μπορεί να θεωρηθεί σχεδόν «νόμος» της ανθρώπινης φύσης ότι οι τιμωρίες οδηγούν στον αυτοέλεγχο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν το παιδί έχει μια ζεστή και στενή σχέση με τον γονέα που επιβάλλει τις τιμωρίες.
Υπάρχουν δυο είδη τιμωρίας: οι ψυχολογικές και οι σωματικές τιμωρίες.

Οι ψυχολογικές τιμωρίες είναι όλες εκείνες οι λεκτικές και άλλες ενέργειες που αποτελούν απειλή για το παιδί, να χάσει την αποδοχή ή την επιβράβευση, ακόμα και την αγάπη του γονέα ή να προκαλέσει στον γονέα αρνητικά συναισθήματα.
– Αυτό το είδος τιμωρίας προκαλεί έντονο άγχος στο παιδί.
Οι σωματικές τιμωρίες είναι όλες εκείνες οι βίαιες ενέργειες που προκαλούν στο παιδί σωματικό πόνο.
– Αυτό το είδος της τιμωρίας προκαλεί στο παιδί θυμό και εχθρότητα.
Δέκα ερωτήσεις που πρέπει να κάνετε στον εαυτό σας πριν χρησιμοποιήσετε το μέσο της τιμωρίας

1. H τιμωρία αυτή θα διδάξει στο παιδί μου πώς να παίρνει καλύτερες αποφάσεις;

2. Η τιμωρία αυτή αλλάζει την κακή συμπεριφορά;

3. Η τιμωρία αυτή μειώνει την ανάγκη για περισσότερες τιμωρίες;

4. Θυμώνω όταν τιμωρώ;

5. Η τιμωρία αυτή είναι μέρος ενός σχεδίου;

6. Μήπως η τιμωρία αυτή θα το ταπεινώσει ή θα το φέρει σε δύσκολη θέση;

7. Φέρομαι με συνέπεια;

8. Θα εφαρμόσω αμέσως και μέχρι τέλους αυτά που λέω (εκτός αν είμαι θυμωμένος/η) ;

9. Η τιμωρία αυτή είναι λογική και δίκαιη;

10. Έχω δοκιμάσει πρώτα θετικές λύσεις – θετική ενίσχυση της καλής συμπεριφοράς και αγνόηση της δυσλειτουργικής συμπεριφοράς;